Historia

1955 - 1965

Z inicjatywy Klubu Kulturalno – Towarzyskiego powstaje Koło Przyjaciół Teatru. Mieczysław Kozłowski i Ludwik Dutkiewicz wystawiają dwie komedie "Sublokatorkę" i "Roztwór profesora Pytla". W roku 1962 prezesem i reżyserem teatru zostaje Henryk Krzymuski.

1966 - 1975

Polski Teatr "Stary" w Adelajdzie przedstawia najwybitniejsze przykłady polskiej dramaturgii – Brandstaetter, Morstin, Szaniawski, Mrożek, Zapolska, Jurandot, Fredro

1976 - 1985

Teatr zostaje odznaczony Złotym Krzyżem zasługi przez ówczesny Rząd RP na Uchodźstwie. Premiera "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego ze scenografią Stanisława Ostoi Kotkowskiego to największe wydarzenie tej dekady.

1986 - 1995

Udział w dwóch Festiwalach Sztuki Polskiej POL-ART w Sydney i Adelajdzie. Premiery, m.in. "Ambasador" Mrożka, "Ich czworo" Zapolskiej, "Zemsta" Fredry, program kabaretowy "Ale bomba" wystawiony z okazji 40-lecia Teatru.

Zemsta

1996 - 2000

Udział w Festiwalu Sztuki Polskiej POL-ART w Melbourne. "Moralność pani Dulskiej" w reżyserii Henryka Krzymuskiego, który w roku 1997 otrzymuje stanowisko Honorowego Prezesa. Reżyserem zostaje Marian Gawęda, kierownikiem literackim Ewa Leśniewska, a prezesem Andrzej Munk. Premiery: "Uczta morderców" (Wydrzyński), "Szcześliwe wydarzenie" (Mrożek), "Kaprysy Łazarza" (Grochowiak), "Pępowina" (Kofta), "Żelazna konstrukcja" (Wojtyszko).

2001 - 2005

Program kabaretowy z okazji 45-lecia Polskiego Teatru "Stary" pt. "Nota bene – 45 lat a nam sie ciągle jeszcze chce", "Dom Kobiet"(Nałkowska). Udział w Festiwalu Sztuki Polskiej POL-ART w Sydney (2003). Premiery "Chłopcy" (Grochowiak), "Dwie Blizny" (Fredro), Spektakl z okazji 50-lecia Teatru, zawierający: "Teatr Amatorski" (Bałucki) oraz program kabaretowy pt. "50 lat - Czyżby?!" Teatr za swoją działalność otrzymuje dyplom uznania od Konsula Generalnego RP.

2006 - 2012

2006-2012 Ewa Leśniewska łączy rolę kierownika literackiego z reżyserią. W 2008 roku Andrzej Munk obejmuje funkcję prezesa Pol-Art Adelaide 2009. Teatr bierze udział w tym Festiwalu wystawiając "Gwałtu co się dzieje" A. Fredry. Zmieniają się prezesi Teatru - w latach 2008-2011 jest nim Marek Kobyłecki, a w roku 2011 roku funkcję prezesa obejmuje Joanna Stępniewska. W repertuarze: "Dobry adres" Wł. Zawistowskiego. "Zachciało się wam Kalwarii" Ed. Latko, program poetycki "Niedziela z Herbertem", "Pamiątkowa fotografia" J. Jurandota, "Oto Polska - kabaret" oraz "Gwałtu co sie dzieje" A. Fredry. Z okazji swego 55 lecia Teatru wystawia program pt."Oto Polonia - kabaret". W 2011 aby uczcić 100 rocznicę urodzin Czeslawa Milosza zostaje wystawiona "Sobota z Miłoszem". W roku 2012 publiczność w Adelajdzie ma okazję zapoznać się ze "Sztuką konwersacji" K.Brandysa.

2013

Teatr wystawia "Sztukę konwersacji" w sali konsulatu generalnego RP w Sydney, na zaproszenie Konsula Generalnego. Po rezygnacji Ewy Leśniewskiej, funkcji reżysera podejmuje się Jolanta Ratuszyńska, a kierownictwo literackie obejmują Olimpia NIewiadomska i Elwira Byrt.

2014

Jolanta Ratuszyńska i Marek Kobyłecki reżyserują sztukę I. Degórskiej "Mąż zmarł ale już mu lepiej". Tytuł nieco kontrowersyjny, część widzów nie zjawia się na znak protestu. Pomimo tego sztukę można zaliczyć jako sukces.
Teatr w tym roku wystawia również program poetycki – "Popołudnie z poezją", w ramach Spotkań Dyskusyjnych w CDP. W programie wykorzystano wiersze uznanych poetów, jak również wiersze współczesnych autorów z adelajdzkiego środowiska polonijnego.

2015

60 lecie Teatru zostaje uczczone kabaretem pt. "Ona i On" w reżyserii Elwiry Byrt. Jak napisał Krzysztof Deja, "było na wesoło, choć mężczyznom się więcej dostało niż kobietom". Pan Ambasador (Paweł Milewski) w doskonałym wystąpieniu, podziękował wszystkim aktorom i współpracownikom, za tak piękną działalność i wkład w szerzenie kultury polskiej.

W listopadzie Olimpia Niewiadomska wystawia sztukę Ray Cooney pt. "Mayday". Tak się złożyło, że sztuka ta była wystawiana w tym samym czasie w teatrach w Polsce.

2016

Bardzo płodny repertuarowo rok. Teatr wystawia sztukę "Przez park na bosaka" napisaną przez Neil Simon, w reżyserii Elwiry Byrt, potem sztukę Henryka Sienkiewicza "Zagłoba swatem" w ramach spotkań Popołudnia Żywego Słowa oraz bajkę dla dzieci Braci Grimm – "Rumpelsztyk". Aktorzy zadowoleni, Widzowie, ci starsi i młodsi, zadowoleni, a Centralny Dom Polski jeszcze bardziej, bo znowu coś dobrego, związanego z polską kulturą, się dzieje w jego podwojach.

2017

Teatr wystawia "Klub cmentarny" (Ivan Menchell) w reżyserii O. Niewiadomskiej oraz sztukę Wojciecha Tomczyka "Norymberga", w reżyserii Elwiry Byrt. Dwie dość ciężkie sztuki, ale publiczność wytrzymała. Można wyciągnąć wniosek, że "nie samą komedią człowiek żyje".

2018

Dwóch reżyserów i trzy premiery. "Dogadzaj moje żonie" (Rene Heinersdorf) w reżyserii Olimpii Niewiadomskiej, program kabaretowy "Być kobietą", wystawiony jako mała forma w CDP, oraz sztuka Andrzeja Wydrzyńskiego "Uczta morderców" w reżyserii Elwiry Byrt. Sztuka ta została również wystawiona parę miesięcy później w Brisbane, w ramach festiwalu kultury polskiej PolArt 2018.

2019 - 2020

Rok wspaniale zaczęty bajką dla dzieci "O królewnie zaklętej w żabę", A.J.Glińskiego (reż.O. Niewiadomska) Bajka była wystawiona w CDP. Pomału publiczność zaczyna przyzwyczajać się do spektakli dla dzieci lub małej formy dla dorosłych przedstawianych w CDP i już się dopytuje o następny spektakl.
W listopadzie 2019 r Teatr wystawił sztukę Francisa Vebera "Kolacja dla głupca", bardzo dobrze przyjętą przez adelajdzką publiczność.
Potem przyszedł rok 2020, który pozostanie w pamięci wszystkich na świecie jako rok pandemii, COVID-19. Obostrzenia wywołane pandemią spowodowały, że nie można było się spotykać na próbach, ani tym bardziej wystawiać sztuk. Gdy obostrzenia zelżały pod koniec roku, udało się zorganizować Walne Zebranie i dokonać wyborów. Nastąpiła zmiana na stanowisku reżysera, które objął Marek Kobyłecki, a Mariusz Klochowicz podjął się funkcji kierownika literackiego.

2021-2022

Pod koniec 2021 roku ograniczenia wywołane pandemią zostały złagodzone. W grudniu 2021 r. Teatr wystawił sztukę Izabeli Degórskiej "Żabulka". Wystawiliśmy ją w Sali klubowej Domu Polskiego w Adelaide. Z punktu widzenia teatru, warunki tam istniejące są dość spartańskie, ale chodziło o to, aby po wyjściu z pandemii, na polonijnym horyzoncie znowu zaistniał nie tylko Teatr Stary, ale i Dom Polski.
Na rok 2022 planowana jest następna jednoaktówka Izabeli Degórskiej oraz program poezji dla dzieci.

2022

Pod nadal ciemnymi chmurami pandemii Teatr wystawił jednoaktową sztukę Izabeli Degórskiej pod tytułem "Szczurołapka". Sztuka została wystawiona w sali klubowej Domu Polskiego w Adelaide.

Szczurołapka